KLASYFIKACJA GRAND PRIX KOŁA

REGULAMIN

1. Organizatorem współzawodnictwa jest Zarząd Koła PZW nr 3 Żagań.
2. Współzawodnictwo prowadzone jest w trzech kategoriach: mężczyzn, kobiet i juniorów.
3.
Do współzawodnictwa mogą przystąpić wyłącznie członkowie Koła nie obciążeni aktualną karą związkową oraz posiadający opłacone aktualnie na dany rok składki (członkowskie i na ochronę i zagospodarowanie wód tzw. ,,okręgowe”).
4.
Uczestnicy współzawodnictwa zdobywają punkty uczestnicząc w zawodach wędkarskich organizowanych przez Zarząd Koła, zaliczanych do cyklu "GRAND PRIX Koła", ujętych w rocznym planie zawodów (oznaczonych skrótem ,,GP”). 
5.
Do punktacji zawodów w cyklu wliczane będzie uczestnictwo we wszystkich imprezach.
6.
Zawodnik zdobywa punkty pod warunkiem zajęcia miejsca od 1 do 20-go w danych zawodach.
7.
Punkty do klasyfikacji liczone są następująco: za I m-ce 20pkt. … za X m-ce 11pkt…., za 20 m-ce 1pkt.
8.
Zwycięzcą na dany rok zostaje zawodnik (zawodniczka), który zgromadzi największą ilość punktów ze wszystkich imprez.
9.
W przypadku jednakowej ilości punktów wygrywa zawodnik, który uzyskał większą ilość wyższych miejsc, a w przypadku jednakowej ilości, zawodnik, który uzyskał wyższe miejsce w ,,Mistrzostwach Koła”.
10. Zawodnik, który uczestniczył w zawodach, a nie złowił żadnej ryby otrzymuje 1pkt do klasyfikacji za uczestnictwo.
11.
Jeżeli zawodnik nie uczestniczył w danych zawodach otrzymuje 0 pkt, do klasyfikacji za dane zawody.
12.
Zawodnik w uzasadnionym przypadku może zakończyć zawody wcześniej, zgłaszając ten fakt sędziemu. Jego wynik będzie brany pod uwagę przy ustalaniu wyników zawodów.
13.
Zawodnik, który mimo jednokrotnego upomnienia przez sędziego nadal narusza regulamin zawodów zostaje zdyskwalifikowany i za dane zawody otrzymuje 0 punktów.
14.
Aktualne wyniki współzawodnictwa prowadzone są na podstawie protokołów z zawodów i są publikowane na stronie internetowej Koła: www.pzw3.zagan.pl
15.
Zwycięzca klasyfikacji końcowej otrzyma bon towarowy (100zł), dyplom oraz puchar, zdobywcy 2 i 3 miejsca – dyplomy.
16.
Wręczanie nagród za klasyfikację – na Zgromadzeniu w kolejnym roku.
17.
W trakcie sezonu nie może być zmian w powyższym regulaminie.

 

UWAGA
Poprawki do Regulamin zatwierdzono na Zgromadzeniu w dniu 05 lutego 2012r

WYNIKI - 2017

L.p.
Nazwisko i imię
Mistrzostwa
Koła
Puchar
Lata
Puchar
Prezesa
Zakończenie
sezonu
OGÓŁEM
Miejsce
Punkty
Miejsce
Punkty
Miejsce
Punkty
Miejsce
Punkty
Miejsce
Punkty
SENIORZY
 
OWAŻANY
Adam
I
20
XXI 1 - 0
0
1
 
STANIEC
Andrzej
II
19
IV 17 I 20
IX
12
I
68
 
GAŁANDZIEJ
Wojciech
III
18
XVII 4 III 18
II
19
II
59
 
JAGIELSKI
Dariusz
IV
17
VI 15 XV 6
XIV
7
 
HANUSEK
Ireneusz
V
16
III 18 - 0
IV
17
 
SZAKIEL
Paweł
VI
15
V 16 IX 12
VI
15
III
58
 
BIALIC
Mariusz
VII
14
XI 10 IV 17
XVII
4
 
KACZMACZYK
Andrzej
VIII
13
- 0 - 0
XI
10
 
KORYGA
Paweł
IX
12
XX 1 X 11
X
11
 
FRĄCKOWIAK
Rafał
X
11
- 0 - 0
I
20
 
STRUTA
Krzysztof
XI
10
XVIII 3 - 0
-
0
 
HANUSEK
Artur
XII
9
XII 9 VIII 13
0
1
 
POLKOWSKI
Grzegorz
XIII
8
XV 6 II 19
XII
9
 
SIEPRAWSKI
Bogusław
XIV
7
II 19 XIII 8
V
16
 
KARCZEWSKI
Lech
XV
6
I 20 VII 14
VII
14
 
ZIEMIAŃSKI
Czesław
XVI
5
- 0 - 0
-
0
 
KANIECKI
Dariusz
XVII
4
- 0 XI 10
0
1
 
ŁASKARZEWSKI
Ryszard
XVIII
3
- 0 - 0
-
0
 
SZCZĘSNY
Damian
XIX
2
- 0 - 0
III
18
 
FRĄCKOWIAK
Stanisław
XX
1
X 11 VI 15
XVI
5
 
BURGHARDT
Piot
XXI
1
IX 12 - 0
VIII
13
 
TAŃCZYK
Lucjan
0
1
VIII 13 V 16
XIII
8
 
MORZECKI
Ryszard
0
1
XIV 7 XII 9
XV
6
 
SAGANOWSKI
Krzysztof
0
1
XIX 2 XIV 7
0
1
 
WIKA
Jacek
0
1
XVI 5 - 0
0
1
 
NIJAKOWSKI
Andrzej
0
1
XIII 8 XVI 5
-
0
 
KAROLEWSKI
Kamil
-
0
VII 14 - 0
0
1
KOBIETY
1. MORZECKA
Elżbieta
II 19 I 20 III 18
II
19
II
76
2.
TAŃCZYK
Lucyna
I
20
III
18
II
19
II
18
III
75
3.

SIEPRAWSKA
Danuta

III
18
II
19
I
20
I
20
I
77
JUNIORZY
1.
MORZECKI
Natan
I 20 I 20 I 20
I
20
I
80
2.
PRUDEL
Rafał
II
19
0
1
-
0
-
0
II
20
                       
<< --- Powrót do strony głównej

 

 
Tworzenie stron, projektowanie wizytówek, szablony aukcji - wPartner.pl