KOMUNIKAT

Zarząd Koła serdecznie zaprasza wszystkich Członków do udziału
w Zgromadzeniu sprawozdawczym za 2017 rok, które zostanie przeprowadzone
w Klubie ,,Czarnej Dywizji" (GKO)
w dniu 11.02.2018r,
od godz. 09.00 (pierwszy termin), 09.15 (drugi termin).

**********************************************************************************************

KOMUNIKAT

Opłacenia składek na 2018r można dokonywać w Sklepie zoologiczno-wędkarskim
w Rynku (u Leszka, obok przystanku MPK)
od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 11.00 i od 17.00 do 18.00.

**********************************************************************************************

KOMUNIKAT

W zakładce OPŁATY podano wysokości składek na 2018 rok.
Wprowadzono jedną opłatę na wody górskie i nizinne oraz uzależniono
wysokość składki w zależności od stażu członkowskiego w PZW dla:
- mężczyzn powyżej 65 lat;
- kobiet powyżej 60 lat.


Po rezygnacji ze względów osobistych i zdrowotnych kol. Lucjana TAŃCZYKA,
zgodnie z Uchwałą Zarządu Koła nr 11/2017r, z dniem 27.11.2017r na funkcję
Skarbnika Koła wybrano kol. Lecha MIZIŃSKIEGO.
(nr telefonu pozostaje bez zmian)

**********************************************************************************************

KOMUNIKAT

W dniu 15.10.2017r rozegrano ostatnie w sezonie 2017 zawody wędkarskie
,,Zakończenie sezonu 2017 - O największą rybę", zaliczane do klasyfikacji Grand Prix Koła.
W kategorii mężczyzn zwyciężył kol. Rafał FRĄCKOWIAK - 2.650pkt., łowiąc zarazem największą rybę zawodów - karpia 49cm, drugie miejsce wywalczył kol. Wojciech GAŁANDZIEJ - 2.560pkt., trzecie miejsce kol. Damian SZCZĘSNY - 2.300pkt.
W kategorii kobiet kol. Danuta SIEPRAWSKA wyprzedziła kol. Elżbietę MORZECKĄ
i kol. Lucynę TAŃCZYK, a w kategorii juniorów zwyciężył kol. Natan MORZECKI.

Podsumowanie klasyfikacji GRAND PRIX 2017:
- kategoria mężczyźni: I miejsce kol. Andrzej STANIEC - 68pkt, II miejsce kol. Wojciech GAŁANDZIEJ - 59pkt, III miejsce kol. Paweł SZAKIEL - 58pkt.
- kategoria kobiety: I miejsce kol. Danuta SIEPRAWSKA - 77pkt, II miejsce kol. Elżbieta MORZECKA - 76pkt, III miejsce kol. Lucyna TAŃCZYK - 75pkt.
- kategoria juniorzy: I miejsce kol. Natan MORZECKI - 80pkt, II miejsce
kol. Rafał PRUDEL - 20pkt.


**********************************************************************************************

INFORMACJA

Informujemy że Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wydał w dniu 24 lipca rozporządzenie zmieniające rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących
w wodzie (Dz.U. z dn.8.08.2017 r., poz.1510). W myśl zawartych w tym rozporządzeniu zapisów, zmianie ulegają okresy ochronne dla następujących gatunków ryb poławianych
w powierzchniowych wodach śródlądowych:

  1. 1.      Sum (Silurus glanis L.) – od 1 stycznia do dnia 31 maja;
  2. 2.      Szczupak (Esox lucius L.) – od 1 stycznia do dnia 30 kwietnia;
  3. 3.      Węgorz (Anguilla anguilla L.) – od 1 grudnia do dnia 31 marca.

W związku z tym Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego podjął w dniu
26 sierpnia br. uchwałę o zmianie w obowiązujących zapisach Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb PZW
w punktach dotyczących okresów ochronnych suma i węgorza.
W przypadku szczupaka zapisy RAPR nie ulegają zmianie, gdyż są tożsame z wydanym rozporządzeniem.
Oznacza to, że wydłużony okres ochronny dla szczupaka obowiązuje
teraz na wszystkich śródlądowych wodach powierzchniowych w kraju,

a nie jak dotychczas tylko tych użytkowanych przez PZW.

**********************************************************************************************

KOMUNIKAT

W dniu 06.08.2017r na łowisku Koła GKO rozegrano kolejne zawody z cyklu
,,Grand Prix Koła 2017" - zawody ,,O puchar Prezesa 2017" w kategorii Seniorów, Kobiet, Juniorów. W zawodach uczestniczyło 20 zawodników. W kategorii seniorów zwyciężył
kol. Andrzej STANIEC (4400pkt)
, wyprzedzając kol. Grzegorza POLKOWSKIEGO (2320pkt)
i kol. Wojciecha GAŁANDZIEJA (2060pkt).
W kategorii kobiet zwyciężyła kol. Danuta SIEPRAWSKA (2040pkt), wyprzedzając kol. Lucynę TAŃCZYK (920pkt) i kol. Elżbietę MORZECKĄ (460pkt).
W kategorii juniorów zwyciężył kol. Natan MORZECKI.

**********************************************************************************************

KOMUNIKAT

W dniu 02.07.2017r na łowisku Koła GKO rozegrano kolejne zawody z cyklu
,,Grand Prix Koła 2017" - zawody ,,O puchar Lata 2017" w kategorii Seniorów, Kobiet, Juniorów. W zawodach uczestniczyło 25 zawodników. W kategorii seniorów zwyciężył kol. Lech KARCZEWSKI, wyprzedzając kol. Bogdana SIEPRAWSKIEGO i kol. Ireneusza HANUSKA.
W kategorii kobiet zwyciężyła kol. Elzbieta MORZECKA, a wkategorii juniorów kol. Natan MORZECKI.

**********************************************************************************************

DZIEŃ DZIECKA 2017

Żagańskie Koła wędkarskie, jak co roku zorganizowały w dniu 03.06.2017r, na stawie GKO
zawody wędkarskie dla dzieci w wieku od 6 do 14 lat. Pogoda i ryby dopisały.
Wyniki w kategorii 6-10 lat: pierwsze mce - MAGIERA Szymon, drugie mce - BIAŁOTA Michał, trzecie - MAGIERA Wojciech.
W kategorii 11-14 lat: pierwsze miejsce - SKIBA Jakub, drugie mce - WIKA Zuzanna, trzecie MUTZBAUER Wiktoria.
Organizatorzy serdecznie dziękują sponsorom za ufundowane nagrody:
Zakładowi MPOiRD Żagań, Urzędowi Miasta Żagań, Firmie WARMUZ, PSSR,
ZO PZW Zielona Góra
.
Oprócz zdjęć w galerii serdecznie zapraszamy do obejrzenia filmiku na Yootubie,
który nakręcił kol. Robert KOWAL - ,,ROBSON".

**********************************************************************************************

KOMUNIKAT

Przypominamy, że utworzono konto i stronkę Koła na portalu społecznościowym Facebook:
adres: www.Facebook.com/koło.nr 3.Żagań.
Serdecznie zapraszamy do umieszczania na ww. stronie wszelkich informacji na temat działalności Koła, zdjęć i opisów wędkarskich wypraw oraz ciekawostek
na temat naszego hobby.

**********************************************************************************************

KOMUNIKAT

W dniu 23.04.2017r, przy niezbyt sprzyjających warunkach atmosferycznych rozegrano pierwsze w sezonie zawody ,,Rozpoczęcie sezonu 2017 - MISTRZOSTWA KOŁA".
W kategorii mężczyzn zwyciężył kol. Adam OWAŻANY - 3.800pkt., drugie miejsce -
kol. Andrzej STANIEC
- 1.800pkt., trzecie kol. Wojciech GAŁANDZIEJ - 1.620pkt.
W kategorii kobiet pierwsze miejsce kol. Lucyna TAŃCZYK - 340pkt., wyprzedzając
kol. Elżbietę MORZECKĄ - 140pkt. i kol. Danutę SIEPRAWSKĄ - 60pkt.
W kategorii juniorów piersze miejsca zajął kol. Natan MORZECKI, wyprzedzając
kol. Rafała PRUDEL.

**********************************************************************************************

!!! KOMUNIKAT !!!

Zezwolenie na odstepstwo od zakazów połowu suma!

Decyzją Marszałka Województwa Lubuskiego z dnia 2 lutego 2017 otrzymaliśmy zgodę
na odstepstwo od zakazów połowu ryb z gatunku suma europejskiego o wymiarach ochronnych, w okresie pochronnym oraz z naruszeniem limitu połowu.
Zezwolenie wydane jest do dnia 30 czerwca 2019 roku. Każdy poławiający suma poza limitem, wymiarem i okresem ochronnym powinien posiadać przy sobie kserokopię niniejszej decyzji
(na stronie ZO Zielona Góra).
Do Zespołu Zagospodarowania Wód biura Okręgu PZW w Zielonej Górze należy złożyć informację o dniu odłowu i ilości odłowionych sumów poza okresem, limitem i wymiarem ochronnym.
Miejsce prowadzonych połowów ryb: jezioro Złoty Potok, jezioro Liwno (Zabór Duży), jezioro Wapno III, jezioro Wielicko (Garbicz), jezioro Liny Duże oraz jezioro Glibiel (Łochowice).

**********************************************************************************************

!!! KOMUNIKAT !!!

Zarzad Koła, na posiedzeniu podjął Uchwały, dotyczące:
a. łowiska specjalnego Koła (GKO), a mianowicie:
- wprowadzono wymiar ochronny karpia: dolny 35cm i górny od 60cm;
- wprowadzono całkowity zakaz połowu karasia w sezonie 2017r.
b. utworzenia konta na portalu społecznościowym Facebook:
- adres: www.Facebook.com/koło.nr 3.Żagań

c. wprowadzenia zmian do Planu Pracy Koła na 2017r:
- zmiana terminu prac gospodarczych na stawie na dzień 02.04.2017r;
- wprowadzenie do planu zawodów NOCNYCH Koła w dniu 24/25 czerwca 2017r.
na łowisku Gryżyce staw nr 3; nie zaliczane do klasyfikacji GP Koła.

**********************************************************************************************

KOMUNIKAT

W dniu 05.02.2017r, odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła za 2016 rok oraz kadencję 2013-2016. Z ramienia ZO Zielona Góra uczestniczył członek ZO,
kol. Czesław KOŁODZIEJCZAK
. Po wyborze władz Zgromadzenia, zaakceptowaniu Porządku i Regulaminu Zgromadzenia przedstawiono sprawozdania z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu koleżeńskiego, które zostały przyjęte jednogłośnie.
Jednogłośnie przyjęto Uchwałę o udzieleniu ABSOLUTORIUM Zarządowi za kadencję
2013-2016.
Następnie kol. Czesław KOŁODZIEJCZAK wręczył ,,Złotą Odznakę PZW" - Prezesowi kol. Andrzejowi WYSZYŃSKIEMU oraz ,,Srebrną Odznakę PZW" - kol. Dariuszowi JAGIELSKIEMU,
a także puchary w klasyfikacji GRAND PRIX 2016: w kategorii seniorów - kol. Wojciechowi GAŁANDZIEJ, w kategorii kobiet - kol. Lucynie TAŃCZYK oraz pucharu za uzyskanie
honorowego tytułu ,, Wędkarza roku 2016" - kol. Jackowi WIKA.

Po przerwie przystąpiono do wyboru władz Koła na kadencję 2017-2020. Na Prezesa Koła, po rezygnacji z kandydowania na kolejną kadencję kol. Andrzeja WYSZYŃSKIEGO, jednogłośnie wybrano kol. Sebastiana PRUDEL. Do Zarządu wybrani zostali: Jacek WIKA, Dariusz JAGIELSKI, Lucjan TAŃCZYK, Lucyna TAŃCZYK, Wiesław GLIN, Ryszard MORZECKI. Do składu Komisji Rewizyjnej koledzy: Piotr BURGHARDT, Artur HANUSEK oraz Paweł SZAKIEL.
Do składu Sądu Koleżeńskiego koledzy: Lech KARCZEWSKI, Stanisław ŚWIECIŃSKI oraz Andrzej STANIEC.

Następnie głos zabrał kol. KOŁODZIEJCZAK, który omówił główne zadania zrealizowane w 2016 w Okregu Zielona Góra. Po przerwie przedstawiono propozycje Planu Pracy Koła - kalendarza imprez oraz Preliminarza budżetowego na 2017r, które zostały uchwalone przez Zgromadzenie jednogłośnie.

**********************************************************************************************

KOMUNIKAT

Można już dokonywać opłat na 2017rok.
Od 02.01.2017r przyjmowanie składek za 2017 rok oraz chęć wstąpienia do Koła
realizowane jest w GKO w poniedziałki 16.00-18.00, środy 10.00-12.00.

**********************************************************************************************

KOMUNIKAT

Podczas wycinki drzew wokól stawu uszkodzeniu uległy TABLICE INFORMACYJNE Zarząd informuje, że staw GKO jest nadal ŁOWISKIEM SPECJALNYM KOŁA i uprawnionymi do wędkowania na stawie są tylko i wyłącznie
Członkowie Koła posiadający PRZEPUSTKĘ/ZEZWOLENIE.

**********************************************************************************************

INFORMACJA - SKŁADKI 2017 - (zakładka opłaty).

Znane są już wysokości składek na 2017 rok.
Składka członkowska podstawowa - wzrasta o 11,00zł i będzie wynosić - 86,00zł;
Składka ulgowa 50% - wzrasta o 6,00zł i będzie wynosić - 43,00zł;
Składka ulgowa 75% - wzrasta o 4,00zł i będzie wynosić - 22,00zł, pozostałe - bez zmian.
Składki na zagospodarowanie i ochronę wód (okręgowe) - wzrastają średnio o 2,00zł.

**********************************************************************************************

!!! UWAGA - KOMUNIKAT !!!

Zarząd Koła przypomina wszystkim członkom, że zgodnie z §14, pkt.8 - Statutu PZW,
że obowiązkiem każdego członka jest wnieść składkę członkowską
nie później niż do 30 kwietnia każdego roku.
Chcący dokonać opłat po tym terminie zmuszeni będą wnieść dodatkową opłatę
- wpisowe w wysokości: 25zł - normalne, 12zł - członek uczestnik.
Jednocześnie informujemy, że uchwałą Zarządu zbieranie składek w GKO przedłużono
do końca maja, po tym terminie będzie możliwe po telefonicznym umówieniu
się ze Skarbnikiem Koła.

**********************************************************************************************

!!! WAŻNY KOMUNIKAT !!!

Uchwała Nr 1/11/2016 - wychodząc naprzeciw trudnościom manualnym osób starszych przy wypełnianiu rejestrów, zwolnił osoby, które w roku kalendarzowym 2016 ukończą rocznikowo 60 lat i starsze, z obowiązku prowadzenia rejestru połowów na wodach użytkowanych przez nasz Okręg.
Jest ono wydawane przy opłacaniu składek wszystkim wędkarzom
i wszyscy, bez względu na wiek powinni posiadać je przy sobie podczas wędkowania.

!!! Uchwała nie ma zastosowania na wodach, z którymi Okręg podpisał porozumienia !!!

Uchwała nr 12/2/2016 - zwolniono współmałżonków z opłaty składki okręgowej.
Członek PZW ma prawo udostępnić współmałżonkowi posiadającemu kartę wędkarską oraz opłaconą składkę członkowską, jedną ze swych wędek do wędkowania, w granicach przysługującego mu stanowiska i limitu połowu, bez konieczności uiszczania przez współmałżonka składki na ochronę i zagospodarowanie wód.

**********************************************************************************************

!!! KOMUNIKAT - WAŻNE DLA MIGRUJĄCYCH WĘDKARZY!!!

Wojskowe Koło PZW nr 3, jak sama nazwa wskazuje jest Kołem wojskowym, a więc jego członkami w głównej mierze są żołnierze, będący w służbie czynnej, emeryci wojskowi
oraz ich rodziny. Jednak ze względu na łowisko, którym opiekuje się Koło coraz więcej wędkarzy z innych kół zgłasza akces migracji do naszego Koła.
W dniu 08.02.2016r na nadzwyczajnym posiedzeniu Zarządu rozpatrywano ww. problematykę.
Biorąc pod uwagę dyskusję ze Zgormadzenia, postanowienia Statutu PZW, Zarząd nie jest
w stanie odmówić migracji do Koła wędkarzowi spełniającemu wymagania statutowe.
Jednak z uwagi na ograniczoną pojemność naszego łowiska, a co za tym idzie ilość wydawanych PRZEPUSTEK/ZEZWOLEŃ, uprawniających do wędkowania na stawie (wchodzącym w skład kompleksu wojskowego K-2996) oraz w trosce o jego rybostan
Zarząd Koła podjął decyzję o wydawaniu w pierwszej kolejności (do dnia 10.04.2016r - prac gospodarczych) dla Członków Koła posiadających PRZEPUSTKĘ/ZEZWOLEŃIE z poprzedniego roku, natomiast dla migrujących wędkarzy, w miarę pozostałego limitu.

**********************************************************************************************

INFORMACJA - UBEZPIECZENIE 2017

Od stycznia 2017 r. wszyscy  wędkarze zrzeszeni w Okręgu PZW Zielona Góra objęci są ubezpieczeniem od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) w firmie AIG
Ubezpieczenie obejmuje osoby, które zapłaciły składki.
W przypadku nieszczęsliwego zdarzenia szkodę należy zgłosić niezwłocznie i bezpośrednio
w terminie do 30 dni od daty zajścia zdarzenia, w formie pisemnej do ubezpieczyciela lub poprzez stronę : https://www.aig.pl/likwidacja-szkod-formularze.

Przy zgłaszaniu szkody należy podać numer polisy: 0202002221

Informujemy, że ubezpieczenie obejmuje:
Wypadki zaistniałe podczas indywidualnego lub zbiorowego statutowego wypełniania obowiązków przez członków PZW, korzystania z wód - wędkarstwo o charakterze sportowo - rekreacyjnym w tym m. in. uprawianie sportu wędkarskiego, rekreacyjne korzystanie z wód, uczestnictwa w imprezach, w czasie zebrań, odpraw oraz wykonywania czynności zleconych przez władze PZW oraz w drodze do i z miejsca ubezpieczenia.

Ubezpieczenie nie obejmuje wypadków powstałych podczas pozostałych czynności życia prywatnego, jak również powstałych podczas jakiejkolwiek pracy.
Dotyczy tylko życia i zdrowia osoby, która zapłaciła składki.
Ogólne warunki ubezpieczenia - na stronie ZO, w zakładce ubezpieczenie wędkarzy 2017.

Kontakt do AIG:

AIG Europe Limited Oddział w Polsce
Dział Likwidacj Szkód ul. Marszałkowska 111 00-102 Warszawa
tel: +48 22 528 51 00

**********************************************************************************************

!!! KOMUNIKAT - BARDZO WAŻNE !!!

Karta Ewidencyjna Wędkarza

Prezydium Zarządu Głównego w dniu 26 listopada podjęło Uchwałę nr 98 w sprawie wprowadzenia elektronicznej bazy danych członków PZW oraz zobowiązało okręgi PZW do stworzenia w terminie do 15.06.2016 r. elektronicznej bazy danych swoich członków. Podjęte przez Zarząd Główny działania, są pierwszym etapem stworzenia elektronicznego centralnego rejestru członków PZW. W tym celu konieczne jest przekształcenie dotychczasowych „papierowych” kartotek członków na wersję elektroniczną. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, nakłada na Polski Związek Wędkarski, jako administratora danych osobowych, obowiązek zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych członków PZW. Takie działanie wymaga min. uzyskania „oświadczenia-zgody” na przetwarzanie danych osobowych.

W związku z tym została opracowywana i zatwierdzona przez Zarząd Główny ankieta podstawowych danych osobowych – Karta Ewidencyjna Wędkarza, którą członkowie PZW wykupujący znaki na rok 2016, zobowiązani będą wypełnić i złożyć u skarbnika. Umożliwi to uaktualnienie posiadanych kartotek członków PZW oraz zgodnie z wymogami ustawowymi pozwoli okręgom na utworzenie baz danych.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i wnioskom wielu wędkarzy, centralny rejestr poprzez jego rozbudowę i powiazanie z portalem internetowym, ma w przyszłości umożliwiać zarejestrowanemu i zainteresowanemu tą forma działania użytkownikowi korzystanie z oferty wszystkich okręgów dotyczącej na przykład wykupowania znaków, prowadzenia rejestrów połowu, rezerwację miejsc noclegowych, czy też rezerwację łodzi wędkarskich. Możliwe stanie się przekształcenie dokumentów takich jak zezwolenia i legitymacja członkowska na formę „plastikowej karty” ze wszystkimi możliwościami jakie oferuje internet.

Karta Ewidencyjna Wędkarza zawiera 11 punktów, które należy wypełnić podając dane takie jak:

1. Imię
2. Nazwisko
3. Adres e-mail (*) – opcjonalnie tylko dla tych, którzy wyrażą zgodę na dostarczanie drogą elektroniczną na wskazany adres poczty e-mail informacji od PZW, w rozumieniu ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym informacji handlowej PZW (np. informacji o targach, zawodach wędkarskich czy zebraniu koła)
4. Nazwa i nr koła wędkarskiego
5. Numer Karty wędkarskiej
6. Numer legitymacji PZW
7. Data wstąpienia do PZW
8. Adres zamieszkania
9. Pełnione funkcje w kole/okręgu/naczelnie i od kiedy
10. Odznaczenia nadane przez okręg/ odznaki krajowe (złota z wieńcami, złota, srebrna)/ Członek Honorowy PZW
11.  Oświadczenie o treści: Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polski Związek Wędkarski danych osobowych podanych przeze mnie w niniejszej Karcie Ewidencyjnej oraz innych dokumentach rejestracyjnych dla celów prowadzenia rejestru PZW.

!!! WAŻNE !!!

Przy dokonywaniu opłat należy posiadać: legitymację członkowską,
kartę wędkarską, dowód osobisty oraz posiadający odznaczenia PZW legitymację, w celu zebrania danych do kart ewidencyjnych oraz pamiętać o wpisaniu daty przy podpisie składanym na liście wpłat.

**********************************************************************************************

KOMUNIKAT - ZMIANY W PRZEPISACH

ZMIANY W REGULAMINIE AMATORSKIEGO POŁOWU RYB - od 01.01.2016r

a)      wędkowania z żoną, a konkretnie wykreślenie punktu 8 z regulaminu.
"8. Członek PZW ma prawo udostępnić współmałżonkowi, posiadającemu kartę wędkarską, jedną ze swoich wędek do wędkowania, w granicach przysługującego mu stanowiska i limitu połowu, bez konieczności uiszczania przez współmałżonka składki członkowskiej oraz składki na ochronę i zagospodarowanie wód. Powyższe ma wyłącznie zastosowanie przy wędkowaniu dopuszczającym łowienie na dwie wędki."

b)      wędkowanie z dziećmi do lat 14:
6. Młodzież niezrzeszona w wieku do 14 lat ma prawo wędkować:
a)  wyłącznie pod opieką i w ramach uprawnień, stanowiska i dziennego limitu połowu ryb osoby pełnoletniej, posiadającej kartę wędkarską – metodą gruntowo-spławikową mają prawo wędkować dwie osoby, każda na jedną wędkę.
Udostępnienie stanowiska i limitu dwum osobom  wyklucza wędkowanie opiekuna na jedną wędkę.

c) zwiększono wymiar ochronny węgorza do 60cm.

W marcu 2015 roku Zarząd Główny PZW podjął uchwałę nr 75 w sprawie wprowadzenia
zmian zapisów w zezwoleniach na amatorski połów ryb.
Do treści zezwoleń wprowadza się zapis nastepującej treści:
„W przypadku stwierdzenia naruszenia przez osobę posiadającąniniejsze zezwolenie, przepisów o amatorskim połowie ryb - wydający zezwolenie może je cofnąć
oświadczeniem doręczonym jego posiadaczowi".

NO KILL na rzece Bóbr
Polski Związek Wędkarski Zarząd Okręgu w Zielonej Górze informuje, że 21 grudnia br., na wniosek koła nr 1 w Żaganiu uchwalono zasadę wędkowania "NO KILL". Łowimy i wypuszczamy ryby na odcniku rzeki Bóbr - od ujścia Kwisy do mostu kolejowego na osiedlu Moczyń w Żaganiu. Zasada obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.

**********************************************************************************************

ZASADY OPŁAT EGZAMINACYJNYCH

Niezbędne jest osobiste zgłoszenie się do Skarbnika koła, pobranie druku i dokonanie osobistego wpłacenia opłaty egzaminacyjnej (bank, poczta) na konto Okręgu:
Raiffejzen Bank Polska S.A. nr 96 1750 1149 0000 0000 0257 8212,

z adnotacją o Kole PZW, przed którego komisją zamierza zdawać się egzamin,
dotychczas opłaty dokonywało się u Skarbnika.
Z drukiem wpłaty staje się przed komisją egzaminacyjną.

**********************************************************************************************

!!! UWAGA - KOMUNIKAT !!!

Na stronie internetowej ZO Zielona Góra po prawej stronie pojawiła sie nowa zakładka,
z którą radzimy się zapoznać przed wyprawą na ryby.

**********************************************************************************************

!!! KOMUNIKAT - ZMIANA REGULAMINU ŁOWISKA !!!

Informujemy Członków Koła, wyrażających akces wędkowania na stawie GKO,
że nastąpiła zmiana pewnych zasad wędkowania na stawie.
Zniesiony został zakaz łowienia amura.
Wprowadzono wymiary ochronne dla następujacych gatunków ryb:
szczupak, amur - 50cm;
karp - 35cm;
lin - 30cm.

Jednocześnie przypominamy, że staw wchodzi w skład kompleksu wojskowego K- 2996
i zgodnie z art.14, pkt.1, ppkt 6 - Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi - na terenie obiektów wojskowych obowiązuje zakaz sprzedaży, podawania
i spożywania napojów alkoholowych.

**********************************************************************************************
PROPONOWANY TERMINARZ PRZEDSIĘWZIĘĆ KOŁA - 2017

Zgromadzenie sprawozdawcze
05.02.2017r
GKO
godz. 09.00
Prace gospodarcze
02.04.2017r
GKO
chętni
,,Puchar Kowala"
....05.2017r
Gryżyce III
chętni
Rozpoczęcie sezonu – ,,Mistrzostwa Koła".
23.04.2017r
GKO
dojazd własny *GP
Zawody z okazji
,,Dnia Dziecka"
04.06.2017r
GKO
zmiana terminu 03.06.
Zawody NOCNE Koła
24/25.06.2017r
Gryżyce III
chętni
Zawody Prezesów Rejonu
10/11.06.2017r
................
reprezentacja
Zawody drużynowe Rejonu
15.07.2017r
Odra/Nowa Sól
reprezentacja
Zawody
,,O puchar  lata”.
02.07.2017r
GKO
dojazd własny *GP
Zawody
,,O puchar Prezesa Koła”.
06.08.2017r
GKO
dojazd własny *GP
,, III Mistrzostwa Żagania"
....09.2017r
Gryżyce III
Jarmark Michała/chętni
Zakończenie sezonu - 
,,O największą rybę”.
15.10.2017r
GKO
dojazd własny *GP

* GP- zawody wliczane do klasyfikacji Grand Prix Koła.

**********************************************************************************************

INFORMACJA

Polski Związek Wędkarski Okręg w Zielonej Górze informuje, że drogi dojazdowe do łowisk „przepompownia” i „rezerwat” - w okolicy Bobrownik (,,potocznie zwane kanałem OTYŃ"), znajdują się na terenie rezerwatu „Bukowa Góra”. W związku z powyższym obowiązuje całkowity zakaz wjazdu do lasu, w pobliże łowiska „rezerwat”.
Dojazd w pobliże łowiska „przepompownia” jest dozwolony.
Wjazd na teren rezerwatu dozwolony jest po złożeniu wniosku do Nadleśnictwa Przytok
i uzyskaniu zgody na wjazd.

**********************************************************************************************

Informacja dotycząca wjazdu na wały przeciwpowodziowe.

Polski Związek Wędkarski Okręg w Zielonej Górze informuje kolegów wędkarzy,
że zgodnie z art. 88 n ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne
przejazd koroną wałów powodziowych, a także przejazd przez wały jest zabroniony.
Wyjątkowo przejazd przez wały jest możliwy w miejscach do tego przeznaczonych,
które są specjalnie oznakowane. Nie dostosowanie się do tego zakazu grozi mandatem karnym lub przekazaniem sprawy do sądu przez funkcjonariuszy policji lub
Państwowej Straży Rybackiej.

Art. 88n. 1. W celu zapewnienia szczelności i stabilności wałów przeciwpowodziowych zabrania się:
1) przejeżdżania przez wały oraz wzdłuż korony wałów pojazdami lub konno oraz przepędzania zwierząt, z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych;

2) uprawy gruntu, sadzenia drzew lub krzewów na wałach oraz w odległości mniejszej
niż 3m od stopy wału po stronie odpowietrznej;
3) rozkopywania wałów, wbijania słupów, ustawiania znaków przez nieupoważnione osoby;
4) wykonywania obiektów budowlanych, kopania studni, sadzawek, dołów oraz
rowów w odległości mniejszej niż 50m od stopy wału po stronie odpowietrznej;
5) uszkadzania darniny lub innych umocnień skarp i korony wałów.
2. Zakazów, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się do robót związanych z utrzymywaniem, odbudową, rozbudową lub przebudową wałów przeciwpowodziowych.
3. Jeżeli nie wpłynie to na szczelność i stabilność wałów przeciwpowodziowych, marszałek województwa może, w drodze decyzji, zwolnić od zakazów określonych w ust. 1.    

**********************************************************************************************

KOMUNIKAT

W związku z dużą presją zmotoryzowanych wędkarzy, rozjeżdżaniem alejek
oraz pozostawianiem samochodów coraz bliżej stawu
z dniem 02.05.2013r wprowadzony został całkowity zakaz
wjeżdżania pojazdami poza obszar chodnika prowadzącego do budynku klubowego
.
Pojazdy należy parkować na parkingu obok kotrów.
Służba ochronna SUFO ma prawo rygorystycznie wymuszać powyższe ograniczenie.

**********************************************************************************************

Uprawnienia Społecznej Straży Rybackiej - pismo L.dz. 2374/12/SSR/RW

Polski Związek Wędkarski Okręg w Zielonej Górze informuje, że Społeczna Straż Rybacka utworzona na jego wniosek posiada, na podstawie art. 25 ust 1. ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 roku o rybactwie śródlądowym, uprawnienia do:

  1. Kontroli dokumentów uprawniających do połowu ryb u osób dokonujących połowu oraz dokumentów stwierdzających pochodzenie ryb u osób przetwarzających lub wprowadzających ryby do obrotu;
  2. Kontroli ilości masy i gatunków odłowionych ryb, przetwarzanych lub wprowadzanych do obrotu oraz przedmiotów służących do ich połowu;
  3. Zabezpieczenia porzuconych ryb i przedmiotów służących do ich połowu w wypadku niemożności ustalenia ich posiadacza;
  4. Żądania wyjaśnień i wykonywania czynności niezbędnych do przeprowadzania kontroli, a w wypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia odebrania za pokwitowaniem ryb i przedmiotów służących do ich połowu, z tym że ryby należy przekazać za pokwitowaniem uprawnionemu do rybactwa, a przedmioty zabezpieczyć.

Ponadto w przypadku wykrycia wykroczenia strażnicy mają prawo zaproponować osobie, która je popełniła dokonanie dobrowolnej wpłaty na zagospodarowanie i ochronę wód. Wpłata dokonywana jest gotówką i musi zostać udokumentowana na pokwitowaniu KP (kasa przyjmie), a kopia tegoż pokwitowania zostaje wręczona wędkarzowi. Taki sposób załatwienia całej sprawy jest formą naprawy wyrządzonej szkody i jest zgodny z przepisami, m.in. z art. 415 kodeksu karnego oraz z art. 41 kodeksu wykroczeń. Oczywiście taka wpłata jest całkowicie dobrowolna i nikt nie ma obowiązku dokonywania jej, jednak w przypadku odmowy wędkarz musi liczyć się z dalszymi czynnościami służbowymi strażników, a więc zatrzymaniem za pokwitowaniem sprzętu służącego do popełnienia wykroczenia, a następnie przekazania go do Państwowej Straży Rybackiej. PSR wszczyna wówczas postępowanie mandatowe lub przekazuje sprawę do rozpatrzenia przez sąd. Zaznaczyć należy, że dokonanie dobrowolnej wpłaty jest możliwe tylko i wyłącznie w przypadku popełnienia wykroczenia i w żadnym przypadku nie jest mandatem. Natomiast przestępstwo zawsze podlega ściganiu i musi zostać zgłoszone przez strażników Państwowej Straży Rybackiej lub Policji. Po zatrzymaniu sprzętu przez strażników przez 2 - 3 dni jest jeszcze możliwość zgłoszenia się wędkarza w biurze Okręgu w celu złożenia wyjaśnień i ewentualnego dokonania dobrowolnej wpłaty oraz jego odbioru. Po upływie tego czasu sprzęt trafia do Państwowej Straży Rybackiej i kończy się mandatem lub sprawą w sądzie.


**********************************************************************************************

KOMUNIKAT
Informuję, że u Skarbnika są do nabycia odznaki pamiątkowe Koła.
Kontakt telefoniczny: kom. 692886136.

*******************************************************************************************************

!!! UWAGA WĘDKARZE !!!
!!! OGRANICZENIE NA WODACH OKRĘGU ZIELONA GÓRA !!!

Uchwała Zarządu Okręgu PZW z dnia 12 października 2009r. Wyłącza się z wędkowania:
1 . BÓBR w Żaganiu na odcinku od kolektora ciepłej wody do wysokosci wodowskazu IMGW (za mostem) oraz kanał energetyczny od jazu elektrowni wodnej Żagań II (przy Zamexie) do ujścia do BOBRU przez cały rok - tarlisko i miejsce wychowu młodych ryb.
2. Odgałęzienie strugi Raduszczanki od przepompowni na zawalu Zbiornika zaporowego Raduszec Stary  w pobliżu mostu drogowego na trasie Krosno-Gubin do ujścia do tego zbiornika - od 01 stycznia do 31 maja - miejsce wiosennej koncentracji ryb, tarlisko.
3. Rzeka Pliszka od mostu koło dawnego młyna Zamęt do mostu w Kosobudkach - cały rok - tarlisko, miejsce wychowu młodych ryb.
4. Jezioro Borek (Kosarzyn) ok. 50m po lewej i prawej stronie odpływu z jeziora strugi Steklnik oraz 50m w głąb akwenu od tego miejsca - od 15 lutego do 15 czerwca - tarlisko, miejsce wychowu młodych ryb.
5. Młynówka od jazu PZZ w Szprotawie do ujścia do Szprotawy oraz rzeka Szprotawa od jazu w Szprotawie przy ul. Krasińskich do ujścia do Bobru - cały rok - tarlisko, miejsce wiosenno-jesiennej koncentracji ryb.
6. Wyrobisko ,,Betonówka” koło Tuplic, brzeg południowo-wschodni od wypływu odpływu - cały rok - tarlisko, miejsce wychowu młodych ryb.
7. BÓBR - na odcinku od ujścia KWISY do mostu kolejowego na MOCZYNIU - zasada NO KILL - obowiązuje od 01.01.2016r.


*******************************************************************************************************

!!! INSTRUKCJA DO ZAKŁADKI POGODA !!!
Strona zawiera model prognozy numerycznej MODEL UM - prognoza do 48 godzin
oraz MODEL COAMPS - prognoza do 84 godzin.

INSTRUKCJA UZYSKANIA INFORMACJI:
1. Kliknij na link POGODA - wyświetli się strona interesujacych cię województw;
2. Kliknij na: ,,Interesujące cię województwo" (np. lubuskie);
3. Kliknij na: ,,Przejdź do listy miejscowości";
4. Wyszukaj interesującą cię miejscowość (np. Żagań, powiat żagański);
5. Kliknij i wszystko gotowe, masz przed sobą kilka wykresów, z których możesz odczytać:
- okres prognozy pogody;
- temperaturę, opady, ciśnienie, prędkość wiatru i jego kierunek, a także inne przydatne informacje, i to w poszczególnych godzinach.

******************************************************************************************************
!!! U W A G A !!!
Zainteresowanych w umieszczeniu informacji na stronie Koła proszę o kontakt telefoniczny:
888336121 lub e-mail na adres:
andrejwy@interia.pl

*****************************************************************************************************

W    
 
Tworzenie stron, projektowanie wizytówek, szablony aukcji - wPartner.pl